Work First

Er zijn verschillende manieren om (langdurige) inactiviteit te doorbreken maar de meest doeltreffende aanpak is het direct aanbieden van werk. Bij voorkeur een reguliere baan maar als die er niet is, een gesubsidieerde- of onbetaalde werkactiviteit.

Work First is het stapsgewijs toewerken naar een situatie, waarin het overgrote deel van de cliënten – ook die niet direct regulier werk vinden – deelneemt aan een werkactiviteit. Deze werkactiviteit (16-24 uur per week) is verplicht en wordt gecombineerd met actief solliciteren, trainingen en (kortdurende) scholing.

Work First is de meest ambitieuze vorm van re-integratie. Aan de uitvoering worden hoge eisen gesteld. Duidelijk is dat de verplichte werkactiviteiten vooral effectief zijn, wanneer ze goed aansluiten bij de beroepsmogelijkheden van cliënten en wanneer cliënten er nieuwe (beroeps-)vaardigheden bij leren. 

De ervaring leert dat een Work First-aanpak zich over het algemeen via een groeimodel ontwikkelt. Het vraagt een voortdurende verbetering van het aanbod van bemiddeling, werkactiviteiten, trainingen en scholing.