Werktraining

De Work First aanpak vraagt een extra investering in intensieve werktrainingen voor klanten met ernstige belemmeringen. Een belangrijk deel van deze moeilijk plaatsbare werkzoekenden heeft reële kansen op de reguliere arbeidsmarkt. En wel door een combinatie van werktraining en ‘coaching on-the-job’. Deze methodiek wordt op grote schaal toegepast in Noorwegen voor arbeidsgehandicapten en in de USA voor werklozen met ernstige belemmeringen.

In Noorwegen doorlopen de deelnemers vaak eerst een korte intensieve werktraining in een beschutte werkplaats, waarna ze worden geplaatst bij een reguliere werkgever. Vervolgens worden de deelnemers zeer intensief op de werkplek gecoacht, waarbij ook de directe collega’s en leidinggevenden worden betrokken. De werkgever kan in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie.
In de USA worden in toenemende mate ‘transitional jobs’  gecreëerd bij reguliere werkgevers. Gedurende een periode van 6-12 maanden worden de deelnemers intensief gecoacht op een (betaalde) werkplek. Daarbij worden de werkdruk en de verantwoordelijkheden langzaam opgevoerd tot het niveau dat de deelnemers aankunnen. Na afloop van de ‘transitional job’  worden de deelnemers óf door de betreffende werkgever overgenomen, óf geplaatst bij een andere werkgever.