Werkstages

Binnen een Work First aanpak zijn werkstages een basis-instrument. Werkstages zijn verplichte werkactiviteiten die met behoud van uitkering worden uitgevoerd. 

Voor een succesvolle Work First aanpak is het cruciaal dat een breed en hoogwaardig aanbod aan werkstages wordt ontwikkeld. De werkstages zullen moeten worden geworven en ontwikkeld binnen de non-profit en publieke sector. In de profit sector zijn werkstages alleen mogelijk in de vorm van kortdurende proefplaatsingen.

Een van de mogelijkheden is om voor de ontwikkeling en het beheer van de werkstages afzonderlijke contracten af te sluiten met SW-bedrijven of re-integratiebedrijven. Gemeenten kunnen er echter ook voor kiezen om de werkstages zelf te ontwikkelen. Een voordeel van uitbesteden is dat de werkstages worden geworven en beheerd op basis van prestatiecontracten. Daardoor kan worden gestimuleerd, dat 1) er voldoende werkstages aanwezig zijn (wachttijd beperken), 2) er voldoende keuzemogelijkheden zijn voor de deelnemers, 3) de geworven stageplaatsen ook daadwerkelijk worden benut en 4) het verzuim beperkt blijft.