Trainingen

DVA biedt trainingen aan voor bemiddelaars, klantmanagers en leidinggevenden van sociale diensten, UWV, SW-organisaties en re-integratiebedrijven.

In de training Coach (algemeen of specifiek Werkacademie) ligt de nadruk op de uitvoering van bemiddeling en klantmanagement op basis van een Work First-aanpak met een grote inbreng de klant zèlf. Dat betekent vragen stellen in plaats van antwoorden geven, luisteren, waarnemen en doelgericht reflecteren, zodat de klant zijn eigen weg weet te vinden. Aan de orde komt: de filosofie van Work First, de positieve begeleiding, assessment en diagnose, het opstellen van een realistisch werkplan, het stimuleren van zelfredzaamheid, actief solliciteren, het inzetten en monitoren van werkactiviteiten en andere instrumenten, bonus-, verzuim- en sanctiebeleid, actieve samenwerking met derden, het faciliteren van klanten (hulpverlening, transport, kinderopvang, medisch onderzoek), de organisatie van de werkzaamheden en verslaglegging.

De Management-training is bestemd voor leidinggevenden binnen het (lokale) activerende arbeidsmarktbeleid. Bij voorkeur wordt (een deel van) de training tegelijkertijd gegeven aan de leidinggevenden van verschillende organisaties die binnen een gemeente of regio betrokken zijn bij het arbeidsmarktbeleid (sociale dienst, UWV, SW-organisatie, ROC, e.d.), zodat de training tevens kan worden benut om het lokale netwerk te versterken en een gemeenschappelijke filosofie te ontwikkelen. Thema’s die behandeld worden: het ontwerp van een eigen variant van Work First dienstverlening, het opstellen van een stappenplan, vastleggen van werkprocessen, communicatie met de uitvoerders (werken aan een gemeenschappelijke filosofie), vaststellen van meetbare doelstellingen (meerjarenplan), de organisatie van management-informatie, vormgeving en praktische uitvoering van sanctiebeleid, uitbesteden of zelf doen, inkoop van instrumenten, contractmanagement.