Interimmanagement

Gemeenten, SW-organisaties, UWV, werkgevers en verzekeraars die tijdelijk (extra) management capaciteit nodig hebben om hun re-integratiebeleid te ontwikkelen en te implementeren, kunnen gebruik maken van onze jarenlange ervaring.

Wij hebben bijzondere expertise op de ontwikkeling van een volledig re-integratieprogramma met daarin Work First elementen, het vastleggen van werkprocessen, verbetering van de dienstverlening met behulp van training, coaching en supervisie, ontwikkeling van een praktisch systeem van werkgeversinformatie, inkoop en monitoring van instrumenten die niet zelf worden uitgevoerd, opzetten en verdere ontwikkeling van een hoogwaardig en gevarieerd aanbod van werkactiviteiten en het uitbouwen van de samenwerking met andere organisaties en werkgevers.