Casemanagement

In onze optiek speelt casemanagement een grote rol in de (door-) ontwikkeling van de uitvoerende organisaties. De casemanager is de spil die op een klantgerichte manier vorm weet te geven aan een Work First aanpak. Het werken met klanten, met een goede balans tussen de eigen verantwoordelijkheid en de gedwongen context waarin klanten zich in een Work First aanpak bevinden, vraagt veel van de kennis en vaardigheden van de casemanager.

Het is daarbij van groot belang dat er duidelijke keuzes worden gemaakt m.b.t. de vraag welke activiteiten door de casemanager en welke door derden, waarbij diensten eventueel zijn ingekocht, worden uitgevoerd. Alleen op deze manier ontstaat er een transparant takenpakket waaraan kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen kunnen worden verbonden op basis waarvan de organisatie op een resultaatgerichte manier kan worden aangestuurd.