Inspiratie

DVA haalt haar inspiratie uit de vele innovatie Work First initiatieven welke de afgelopen jaren in de USA, Australië, Groot-Brittannië, Scandinavië en Nederland het levenslicht hebben gezien.

Vanaf de eerste ervaringen met Wisconsin Works (W-2) in de USA (1996), de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WBB) in Nederland (2004) tot de meer recente ervaringen in Duitsland met Harz IV (2005) is een veelbelovende volgende Work First ontwikkelingsfase aangebroken. Work First is niet langer het ouderwetse werktestprogramma (workfare) maar een modern en ondersteunend re-integratieprogramma dat volop investeert in mensen, hen helpt drempels te slechten en nieuwe krachten aan te boren.